Kategorie

Płatności PayU

Transport GRATIS

Regulamin

Właścicielem witryny jest Car Audio System PHU Grzegorz Matyszkiewicz z siedzibą w Poznaniu na ul. Zgoda 30E, zwana dalej SKLEPEM. 
 
I. Towary i Zamówienia
1. Wszystkie podane przez SKLEP ceny wyrażone są w złotych polskich.
2. Oferowane przez SKLEP towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
3. Niektóre z oferowanych towarów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
4. Zamówienia należy składać korzystając z formularza na stronie SKLEPU.
5. Zamówienia potwierdzane są pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych.
6 Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wątpliwych lub zawierających niekompletne dane.
7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez SKLEP dochodzi do zawarcia pomiędzy Nabywcą i SKLEPEM umowy sprzedaży towaru.

II. Dostawa Produktów i Transport
1. Dostawa zamówionego towaru nastąpi w ciągu 72 godzin w dni robocze od chwili wpłynięcia kompletnego zamówienia i zapłaty za towar o ile podczas przyjmowania zamówienia nie zostanie podany inny termin realizacji nie dłuższy niż 30 dni.
2. SKLEP zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy za zgodą nabywcy w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie własnym lub dostawców.
3. W przypadku zamówienia składającego się z kilku różnych produktów, SKLEP zastrzega sobie prawo do oddzielnego wysyłania produktów.
4. Zamówione towary będą dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny sposób obustronnie uzgodniony.W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki zamówione produkty wracają do SKLEPU i mogą być odebrane w jego siedzibie.
5. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia w obecności osoby wydającej towar, czy przesyłka jest kompletna lub nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji na uszkodzenia lub braki powstałe podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji".
6. Koszty transportu ponosi Nabywca o ile przy zawarciu umowy kupna - sprzedaży nie uzgodniono inaczej.

III. Reklamacje, warunki gwarancji, serwis.
1. Gwarancją objęte są wady fabryczne towarów w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od daty zakupu. Oferowane produkty posiadają gwarancję fabryczną, importera lub innego zobowiązanego dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru.
2. Gwarancją nigdy nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, lub konserwacji oraz wszystkie uszkodzenia mechaniczne, termiczne i wynikłe ze zmiany fabrycznego oprogramowania. Gwarancją nie są również objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwej instalacji.
3. Wady i uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie. Oferujemy również naprawy po okresie gwarancji.
4. Reklamacje. Reklamacje zakupionego towaru należy składać w formie pisemnej za pomocą poczty e-mail na adres sklep@straton.pl. W przypadku uzasadnionej reklamacji kupujący dostarcza zakupiony towar do siedziby SKLEPU lub pod inny uzgodniony adres, w oryginalnym opakowaniu, osobiście lub korzystając z usług firmy zaakceptowanej i opłaconej przez sprzedającego. SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe podczas transportu a spowodowane nieodpowiednim zapakowaniem towaru. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych.
5. Zwroty. Konsumentom przysługuje prawo zwrotu towaru w ciągu 10 dni od daty zakupu bez podania przyczyny o ile towar jest oryginalnie zapakowany i nie był używany. Towar musi być w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu. Do towaru musi być dołączony dowód zakupu lub płatności. Koszty transportu i pakowania w przypadku zwrotu towaru zawsze ponosi nabywca. Jeżeli zamówienie nie zostało opłacone bezpośrednio przelewem lub gotówką, od kwoty zakupu może zostać potrącona prowizja należna operatorowi systemu płatności z którego korzystał nabywca. Sklep ma 14 dni roboczych na zwrot należnej kwoty w sposób uzgodniony z nabywcą. Prawo zwrotu nie przysługuje w sytuacji kiedy towar sprowadzono na zamówienie nabywcy.

IV. Płatności
1. Zapłata za towar uiszczana jest przelewem, za pobraniem lub poprzez inny system płatności dostępnym na stronie, o ile strony umowy nie uzgodnią inaczej.
2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez SKLEP z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w obowiązującym prawie. Złożenie zamówienia jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi zamówienia. Zgodnie z ustawą mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
3. Płatności za pośrednictwem kredytu ratalnego Credit Agricole Bank Polska S.A.

V. Postanowienia końcowe
1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin SKLEPU.
2. Wszystkie wymienione nazwy produktów i loga są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
3. Zawartość SKLEPU nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. SKLEP zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
4. SKLEP zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów. Klient jest informowany o tym w trakcie potwierdzenia zamówienia.
5. We wszystkich przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Jeżeli jakikolwiek punkt regulaminu lub jego część byłby niezgodny z obowiązującym stanem prawnym jest on nieważny w tej części w której zachodzi sprzeczność.